Úsek mikrobiologický

Pracoviště:

Na úseku mikrobiologie OLM poskytujeme  našim klientům diagnostický a konzultační  servis v oblasti přenosných chorob.

Ze vzorků humánních klinických materiálů provádíme přímý průkaz bakteriálních agens jak pomocí standardních kultivačních metod, tak i moderními  způsoby detekce mikrobiálních antigenů. 

V infekční sérologii se zabýváme  zejména nepřímým průkazem infekčních onemocnění , přímý průkaz je vyhrazen jen pro průkaz antigenů hepatitidy B, další možnosti přímého průkazu zajistíme  genetickými metodami.

V oboru parazitologie diagnostikujeme mikroskopicky  původce střevních protozoárních a helmintárních nákaz a  v rámci vyšetření  MOP také trichomoniázu.

Konzultační činnost (Antibiotické středisko) v oblasti antibioterapie infekčních chorob je poskytována telefonicky na základě klinické symptomatologie,  našich výsledků přímé a nepřímé diagnostiky a dalších paraklinických  vyšetření.